START TJÄNSTER BELÄGGNINGAR UTOMHUS REFERENSER KONTAKT
Beläggningar och markeringar utomhus

Elastisk massabeläggning för utomhusbrukEfter flera samarbeten med aktörer inom vägbranschen upptäckte vi ett ständigt förekommande behov av starka och hållbara beläggningar. Med våra erfarenheter av vitt skilda beläggningar inom förframföralt Industrin de senaste 30 åren har vi utvecklat en ny stark massabeläggning för lätt och tung trafik som visat sig vara oerhört slitstark. Systemet är väl beprövat med gott resultat. Massabeläggningens färg, tjocklek, och halkskyddande egenskaper skiftar beroende på ändamålet med beläggningen. Nedan följer en rad exempel.


Beläggningar gång och cykelbanor


På broar och viadukter är gång och cykelbanor mer utsatta för väder och vind än vanligt. En halkfri beläggning är viktig för trafikanternas säkerhet.


Vägbulor


En tjockare massabeläggning för tung trafik. Vit massabeläggning används för eventuella markeringar.


Säkerhetsmarkeringar


För cykelbanan som övergår i vägkorsning används röd massabeläggning med syfte att höja uppmärksamheten hos både bilister och cyklister. Eftersom cykelbanan här utsätts för tung trafik är slitstarka egenskaper nödvändiga för lång hållbarhet.


Rörelsefogar


I skarven mellan den rörliga bron och fasta vägbanan krävs ett material som tar upp brons rörelser utan att spricka. Här är de elastiska egenskaperna hos massabeläggningen svårslagen.


Loftgångar, altaner, balkonger och gångstråk


I alla konstruktioner där det är risk att vatten tränger ner i sprickbildningar i betongen och orsakar skada används massabeläggningen med fördel.


Linjemarkeringar utomhus


Vit massabeläggning lämpar sig väl för olika slags markeringar som t.ex. parkeringslinjer.


Val av beläggning sker alltid i samråd med beställaren. Vilka behov har ni? Tveka inte att ringa och diskutera just er lösning.

Referenser:

NCC Roads
Midroc
Skanska
Veidekke
PSAB
Fastec

  Lerums Plast AB        Box 3017        443 04 Lerum        070-621 21 50        info@lerumsplast.se