START TJÄNSTER BELÄGGNINGAR UTOMHUS REFERENSER KONTAKT
TJÄNSTER
 Lätt belastning  Parkeringshus
Golv för t ex lagerhallar med lätt trucktrafik. Tjockfilmsmålning. Golv som är lätt att rengöra och skyddar under-liggande betong mot korrosion och nedsmutning.
 Tung belastning  Halksäkra golv
Tjockare golv som lämpar sig för tyngre trafik. Epoxibeläggning på 3-4 mm som fyller upp ojämn-heter i underlaget. För miljöer där det ställs höga krav på långvarigt halkskydd. Lämpligt för våta miljöer som t.ex. industrikök, tvätthallar, truckgångar och soprum.
 Elavledande - ESD  Kemikalieresistenta golv
Används för golvytor där elektrostatisk uppladd-ning måste undvikas t.ex. elektronikindustri och miljöer med explosionsrisk. Avsedd för kontinuerlig belastning och aggresiva kemikalier som starka syror och alkali.
 Rörliga underlag  Balkong- och fasadreparationer
Lämpligt för måttligt rörliga underlag som durkplåt och asfalt. Reparation av alla slags förekommande skador på balkonger och fasader.
 Kolfiberförstärkningar av betongkonstruktioner  Injektering
T.ex. skorstenar och bropelare. Den 75 m höga skorstenen på bilden är diamantslipad, upplagad, kolfiberförstärkt samt polyuretanbelagd.

Sprickbildning i betongkonstruktioner, kulvvertar, P-däck, broar mm
Polyuretaninjektering används för vattentätning

Epoxiinjektering används för spricktätning och hållfasthet.
  Lerums Plast AB        Box 3017        443 04 Lerum        070-621 21 50        info@lerumsplast.se